KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri

KOSGEB teşvikleri kapsamında ağırlıklı olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) firmalar desteklenir. KOBİ projeleri seçilirken işletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler hedeflenmektedir. Belli proje konuları ve giderleri desteklenir.

KOSGEB Destekleri 7 ayrı grupta toplanmıştır;

1

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

2

İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

3

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

4

GENEL DESTEK PROGRAMI

5

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

6

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

7

KREDİ FAİZ DESTEĞİ KOSGEB TEŞVİKLERİ

KOSGEB Desteklerinin Detaylarına Bakın

KOSGEB Teşvikleri aşağıdaki programlarda gruplanmıştır.
● Tematik Proje Destek Programı
● İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
● AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
● Genel Destek Programı
● Girişimcilik Destek Programı
● Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
● Kredi Faiz Desteği KOSGEB Teşvikleri

proje giderlerinin bir kısmının ya da tamamının karşılanması, hibe ya da faiz desteği şeklinde olabilir.