Teknokent ve TTO Hizmetleri

Teknokent ve TTO Hizmetleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere özellikle aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Teknokent ve TTO Hizmetleri İçin Faaliyetlerimiz

 1. Teknokent’e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi)
 2. SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
 3. Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
 4. Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
 5. Teknokent başvurusunun yapılması
 6. Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
 7. Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
 8. Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması
 1. Ar-Ge şirketi kurulumu
 2. Ar-Ge yönetim eğitimlerinin verilmesi ve re-organizasyon
 3. Güvenlik ve fikri mülkiyet hakları uygulamaları
 1. Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı
 2. Teknokent süreçlerinin yönetimi
 3. İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı
 1. Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları
 2. Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması
 3. Bu analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması
 4. Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi, analizi ve danışmanlığı
 5. Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri
 6. Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 7. Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 8. Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumları vb. süreçlerin yönetimi
 1. Tüm finans uygulamalarının, vergi maliyetleri açısından analizi ve raporlanması
 2. Bu analiz ışığında, uygun vergi istisnası, muafiyetleri ve indirimlerinin tespit edilmesi ve uygulanması
 3. Mali sistemin vergi risk analizinin yapılması, uygun dönemlerde gerekli önlemlerin alınarak raporlanması ve risklerin süreçler halinde yönetimi
 4. Vergi, SSK vb. yükümlülükler konusunda, muhtemel incelemelerde ortaya çıkabilecek risklerin analizi ve çözüm önerileri
 5. Teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları
 6. Serbest Bölgeler mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları