AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Ar-Ge İnovasyon Desteği

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Programa girişimci olarak başvurmanız halinde şirket kuruluş giderleriniz ve ofis donanım giderleriniz için 20.000 TL tutarında destek alabilirsiniz.

Endüstriyel Uygulama Programı

Endüstriyel Uygulama Programı Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır. (Desteklenen diğer kalemler için detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.)

Programın Amacı: Bilime ve teknolojiye dayalı yeni buluşların hibe yoluyla teşvik edilmesi

Destek Oranı: % 75

Proje Destek Bütçesi: 1.500.000 TL

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:  2.000.000 TL’ nin %75’i yani 1.500.000 TL’si hibe olarak: verilmektedir.

Yerli malı belgesine sahip Makine-Teçhizat donanımlarında destek oranına %15 (yüzde on beş) ilave edilir.

Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited, Anonim Şirketler veya girişimci olarak yeni bir işletme kuran firmalar

a) Personel giderleri.

b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

d) Yur tiçi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

e) Ülke içindeki üniversiteler, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

f) Malzeme ve sarf giderleri.

g)Başlangıç Sermayesi Desteği

h)Proje Danışmanlık Desteği

ı)Eğitim Desteği

İ)Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

J)Proje Tanıtım Desteği

k)Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

l)Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

– Kavram Geliştirme (Araştırma)

– Fizibilite Çalışmaları

– Laboratuvar Çalışmaları

– Tasarım Çalışmaları

– Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları

– Pilot tesisin kurulması ( TÜBİTAK 1507 – KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında)

– Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Programa girişimci olarak başvurmanız halinde şirket kuruluş giderleriniz ve ofis donanım giderleriniz için 20.000 TL tutarında destek alabilirsiniz.