TÜBİTAK-TEYDEB 1509 ULUSLAR ARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEĞİ

TEYDEB 1507
TEYDEB 1505 Desteğini İncele
TEYDEB 1511
TEYDEB 1511 Desteğini İncele
TEYDEB 1505
TEYDEB 1505 Desteğini İncele
TEYDEB 1501
TEYDEB 1501 Desteğini İncele
TEYDEB 1509
Bu Sayfadasınız
TEYDEB 1512
TEYDEB 1512 Desteğini İncele

TÜBİTAK-TEYDEB 1509 ULUSLAR ARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEĞİ

Programın Amacı: Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Destek Oranı: % 75

Proje Destek Bütçesi: 1.000.000 TL.

Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler

– Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)

– Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri

– Malzeme giderleri; TÜBİTAK 1505 – KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri

– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri

– Bilgisayar ve Sunucu giderleri

– Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )

– Seyahat giderleri

– Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri

– Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri

– Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri

– Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

– Kavram Geliştirme (Araştırma)

– Fizibilite Çalışmaları

– Laboratuvar Çalışmaları

– Tasarım Çalışmaları

– Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları

– Pilot tesisin kurulması ( TÜBİTAK 1505 – KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında )

– Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu destekten proje hazırlayıp PRODİS Sistemi üzerinden faydalana bilirsiniz demektir.

– Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek

– Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,

– Yeni ürün geliştirmek,

– Mevcut üretiminizde ve ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,

– Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),

– Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek faaliyetlerinden

herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.

Proje Oluşturma Danışmanlığı: TÜBİTAK 1505 hibe desteklerinden yararlanmak için sadece teknik anlamda yenilik yapma düşüncenizin olması yeterlidir. Yeni süreç ve süreç iyileştirme çalışmaları da AR-GE TÜBİTAK 1507 – KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamına girmektedir. Burada yeni bir icat ve buluş söz konusu değildir. Bu aşamalarda proje geliştirme, proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma danışmanlığı ve Ar-Ge Sistematiği kurgulama çalışmaları yaparız .Bu süreçleri TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE – HYB standartlarında bir bütün olarak yönetmekte ve uluslararası standartlarda projeler üretmekteyiz.

Proje Yazımı: Proje kurgusu ve Ar-Ge sistematiği uzman proje koordinatörlerimizce oluşturulur. Proje, uzman mühendislerimizce TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun bir rapor haline getirilir. Tübitak’ın PRODİS Sistemine proje verileri girilir.

TÜBİTAK Proje Başvurusu ( Prodis Başvurusu ): Online PRODİS sistemine ( Eteydeb Sistemi ) girilen hibe proje, internet üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. Bu sayede, TÜBİTAK mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılmış olur. Devlet kurumlarıyla kurulacak organizasyona ve süreçlere liderlik edilir. Hakem ziyaretlerinde ve hakem sunumlarında firmaya danışmanlık verilir.

– AR-GE projenizi teknik mühendis kadromuzla olgunlaştırırız.

– Makale, patent, yayın gibi literatür araştırması yaparak projenizin Ar-Ge Sistematiğini kurgularız.

– İlgili kurumun kabul edebileceği mevzuat çerçevesinde projenizi hazırlarız.

– Projenizin yazımını gerçekleştirir; E-Teydeb ( PRODİS ) online sistemine girişini gerçekleştirir ve Projenizin ilgili kuruma sunulduktan sonra istenebilecek revizeleri yaparız.

– Hakem ziyareti ve denetleme kurulu öncesi proje sunumu ön hazırlık provasını yaparız.

– Proje, kabulünden sonra gerekli ara dönem raporlarını hazırlarız. ( AGY 301 Teknik ve Mali Raporları )

– Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için, iş adımları, çıktılar, faturalar, ödemeler, Prodis Sistemi Veri Girişi, Ar-Ge Merkezi vb. konularda proaktif olarak müşterimizi yönlendir, TÜBİTAK danışmanlığı veririz.

– Proje başarıyla kapanana kadar danışmanlık hizmetimizi sürdürür; müşterimizin yanında oluruz.

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.

– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.

– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.

– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

 1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 5. Proje Dosyasının Oluşturulması
 6. Proje Başvurusunun Yapılması
 7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi
 1. Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
 2. Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 3. İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 4. Dönem Raporlarının Oluşturulması
 5. Mali Raporların Oluşturulması
 6. Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
 7. Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
 8. Proje Sonuç Raporu Hazırlanması