YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI - BELGELENDİRME DESTEĞİ

Programın Amacı: Firmaların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resmi giderler/harç dahil) ve komisyon harcamalarının desteklenmesi

Destek Oranı: % 60, öncelikli ülkelerde % 70

Proje Destek Bütçesi: 120.000 USD

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:  171.000 USD’ nin %70 ’i yani 120.000 USD’si hibe olarak: verilmektedir.

Kimler Başvurabilir: Tüm Limited ve Anonim Şirketler

Yurtdışı birimlerin brüt kira (vergi/resmi/harç dahil) ve komisyon giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, kira ödemelerinin ve komisyon harcamalarının gerçekleştirilmesini müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na yapılmaktadır. İncelemelerin ardından Bakanlık tarafında kuruluşa ödeme yapılmaktadır.

İlgili yararlanıcı, Karar’ın yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimleri için de bu destekten yararlanabilir.