ÜRÜN-HİZMET TESCİL VE KORUNMA DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI - ÜRÜN-HİZMET TESCİL VE KORUNMA DESTEĞİ

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık 50.000 ABD Doları desteklenir.

Ürün/hizmet tesciline yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, tescil işleminin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Tescil Desteği Başvuru Belgeleri ile birlikte doğrudan veya posta ile incelemeci kuruluşa yapılır.

 

Bu madde kapsamında ürünün/hizmetin yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler desteklenir.