MOBİL UYGULAMA VE OYUN GELİŞTİRME DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI - MOBİL UYGULAMA VE OYUN GELİŞTİRME DESTEĞİ

Programın Amacı: Bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların mobil uygulama ve oyun geliştirmesine yönelik faaliyetlerin hibe yoluyla teşvik edilmesi

Destek Oranı: % 50

Proje Destek Bütçesi: 100.000 USD

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:  200.000 USD’ nin %50 ’si yani 100.000 USD’si hibe olarak: verilmektedir.

Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler

Ekonomi bakanlığı, mobil uygulama geliştirme desteği ile yeni istihdam edilecek ya da işe girişinden itibaren 1 ay dolmamış 2 personel için toplam 50.000 USD, Yazılım lisans ve cloud hizmeti giderleri için 50.000 USD, Toplam 100.000 USD’ye kadar destek vermektedir.

2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık 25.000 ABD Doları olmak üzere toplam 50.000 USD desteklenmektedir.

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisansları ve cloud hizmetine ilişkin giderleri % 50 oranında yıllık 50.000 USD desteklenir.

 1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 5. Proje Dosyasının Oluşturulması
 6. Proje Başvurusunun Yapılması
 7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi
 1.  Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
 2. Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 3. İs Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 4. Dönem Raporlarının Oluşturulması
 5. Mali Raporların Oluşturulması
 6. Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
 7. Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
 8. Proje Sonuç Raporu Hazırlanması