DANIŞMANLIK DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI - DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Programın Amacı: Firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenmesi

Destek Oranı: % 50

Proje Destek Bütçesi: 200.000 USD

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:  200.000 USD’ nin %50 ’si yani 100.000 USD’si hibe olarak: verilmektedir.

Kimler Başvurabilir: Tüm Limited ve Anonim Şirketler

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce; “Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri ile başvuru yapmaları ve ön onay almaları gerekir.

Danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilir. Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamındadır.