BELGELENDİRME DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI - BELGELENDİRME DESTEĞİ

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına 50.000 ABD Doları desteklenir.

Aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) Danışmanlık giderleri,

e) Eğitim giderleri,

f) Gözetim giderleri,

g) Yenileme giderleri,

ğ) Test/analiz giderleri.

Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi‘ nde yer verilen belge/sertifikalara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaların desteklenmesi başvuruları, ilgili belgenin alınmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Belgelendirme Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte doğrudan veya posta ile incelemeci kuruluşa yapılır.