TÜBİTAK Proje Destekleri

TÜBİTAK Teşvikleri

TÜBİTAK Teşvikleri, genelde nakdi teşviklerdir. Nakdi teşviklerde firmaya teşvik tutarı kadar ödeme yapılır. Bu teşvikler TÜBİTAK’a geri ödemeli ya da hibe şeklinde olabilir. Nakdi olmayan teşviklere ise danışmanlık, bilgi transferlerini örnek gösterebiliriz. TÜBİTAK nakdi destekleri karşılayabilmek için devletten ya da yabancı teşvik kurumlarından fonlar temin eder.

TÜBİTAK destekleri 5 ayrı grupta toplanmıştır;

1

Sanayi AR-GE Proje destekleri

2

Akademik AR-GE destekleri

3

Bilim ve Toplum Proje destekleri

4

AB Çerçeve Programları destekleri

5

İkili ve çoklu işbirlikler

TÜBİTAK Teşvikleri Detaylarına Bakın

TÜBİTAK’ın finansal destekleri ile ilgilenen birimi olan TEYDEB bünyesinde, farklı ölçekteki ve nitelikteki projelere yönelik bir çok destek programı bulunmaktadır. Burada hedef Türkiye’deki firmaların Ar-Ge kapasitelerini geliştirmeleri, yeni ürün piyasaya sürmelerini ve mevcut ürünlerin katma değerini arttırmalarını sağlamaktadır.

  • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten ağırlıklı olarak özellikle sürekli ürünlerini ve sistemini geliştirmek durumunda olan her sektörden imalatçılar ve yazılımcılar başta olmak üzere tüm özel sektördeki tüzel kişilikler yararlanabilmektedir.

Hizmet sektörü içinse hizmet kalitesini arttırıcı yönde yapılacak (bu genelde yazılım geliştirme şeklinde gerçekleşmektedir) çalışmalar da bu kapsama alınabilmektedir. Bu kuruluşlarda Ar-Ge’ye konu olan tasarımın ve geliştirmenin kritik noktalarını gerçekleştirebilecek yetkinlikte personelin bulunması gerekmektedir; kısaca Ar-Ge’nin çoğunluğu ve yönetimi kuruluşun kendisi tarafından yapılmalıdır.