Kalkınma Ajansı Destekleri

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Genel Bilgi

Kalkınma Ajansları, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 5449 sayılı Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur. Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgelerinin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla STK lara ve KOBİ lere %50 oranında geri ödemesiz HİBE desteği vermektedir. Bu destek üretim araçlarının modernizasyonu, kalitesinin geliştirilmesi, kapasite artırılması, Ar-Ge, personelin eğitilmesi, markalaşma gibi tüm işletmelerin yararlanabileceği geniş bir alandadır.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmet veren DAP Proje Danışmanlık, Kalkınma Ajanslarının açmış olduğu farklı hibe destek programlarına başvuru yapabilmek ve kalkınma ajanslarının sağladığı desteklerden sizleri maksimum düzeyde faydalandırmak için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

YATIRIMLARINIZA %50 NAKİT DESTEĞİ

Bölgesel kalkınmaya hız kazanmak amacıyla, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri yatırım gerçekleştirmek hususunda teşvik eden ajanslara 2009 yılından bu yana toplam 15.965 proje başvurusu yapılmış Sayıştay’ın 2014 yılı raporuna göre toplamda 330 milyon TL’lik  kaynak tahsis edilmiştir.

Kalkınma Ajanslarının hibe miktarları açılan programların türüne göre değişmekle beraber asgari 50.000 TL ile azami 2.000.0000 TL arasında her bir yatırım projeniz için HİBE destek alabilirsiniz.

DOĞRUDAN FAALİYET VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI

Kalkınma Ajansları KOBİ’lere verdiği desteğin yanında STK’lar, Vakıf, Kamu Kurumu/Kuruluşu niteliğindeki tüm tüzel kişilere de destek vermektedir.

  • Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında bölgenin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel araştırmaların gerçekleştirilmesine yönelik projeleri desteklemek amacıyla 95.000 TL’ye kadar destek vermektedir.
  • Teknik Destek kapsamında, dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoparkların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir 15.000 TL’ye kadar destek vermektedir.

Kalkınma Ajansı Projesi Hazırlama Ve Destek Faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerimiz:

  • F Proje Belirleme (Projelerin Kalkınma Ajansı’nın istediği kriterler açısından incelenmesi
  • F Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
  • F Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
  • F Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
  • F Proje Dosyasının Oluşturulması
  • F Proje Başvurusunun Yapılması
  • F Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi