Avrupa Birliği Destekleri

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ

Horizon 2020 (H2020), Avrupa Komisyonu tarafından ortalama 7 yıl süreli olarak kurgulanan, çerçeve fon programlarının 8.sidir. 2014-2020 yılları arasında toplamda 71 Milyar € fon dağıtım bütçesine sahip bu program, küresel rekabette Avrupa’nın daha öne çıkarması amacıyla, hemen hemen tüm araştırma alanları odağında, özel sektörünün, kamunun ve üniversitelerin gerçekleştirdiği, bilim ve teknoloji projelerini desteklemeyi hedeflemektedir.

600 farklı çağrı kapsamında destek sağlanan H2020 çerçeve programı dahiline, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi için çağrı içerikleri, başvuru ve uygunluk kriterleri ve çağrı takvimleri planlanmış ve 2014 yılı itibari ile program başvuru almaya başlamıştır.